قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند ـ عزّوجلّ ـ، آزرمگين و پوشيده رادوست دارد . پس هركس از شما غسل كرد، خود را بپوشاند . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت