قرمز سبز آبي خاکستري
دوستي با مردم، نيمي از عقل است. [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت