قرمز سبز آبي خاکستري
به من نوري ببخش كه در پرتوش ميان مردم گام بردارم و در تاريكي ها بدان راه يابم و در شكّ و شبهه ها روشن شوم . [امام زين العابدين عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت