قرمز سبز آبي خاکستري
[ و به يكى از كسانى كه بدو سخنى گفته بود و از مقدار وى بزرگتر مى‏نمود فرمود : ] پر نياورده پريدى و در خردسالى بانگ در كشيدى . [ و شكير ، نخست پرهاست كه بر پرنده رويد ، پيش از آنكه نيرومند و استوار شود ، و سقب شتر خردسال است و شتر بانگ بر نياورد مگر آنگاه كه فحل گردد . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت