سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 92/5/28 | 7:15 عصر | به قلمِ : علیرضا عباسی

( هو المحبوب)

ماه در آینهء حوض حیاط
خنده هایی پر طرب می پاشید
ماهی با خیالی رو به دریاها
درشب پاییزی و تار
چو یک دانهء بلور انار، می درخشید!
*                  *                  *
نسترن ها همه بیدار بودند
گاهی ازماه کلامی دست باد
یا به قاصدک های خوش ذوق آبادیِ بالا
می رسید،که تمامش خبراز مهر می داد
*                  *                  *
غنچه ها همه خندان بودند
باغچه از عطر گل بابونهء شب درخواب بود
یاس ها با تازه کوچ کرده هایی
که بودند بنفشه ،شاید!!
و در آخرین پرچین حیاط اقامت داشتند
در غیبت اختران بودند!!!
*                  *                  *
ماه که هوایش لرزی وترس
دو ستاره دزدکی با دختر خندان شهر
شعری آکنده از حس آمیزی
وپر از آرایهء شیرین مراعات نظیر
می سرودند از سهراب بهتر!
*                 *                   *
باد قاصد خوش خبر ماه بود
با زبانی که صمیمیت را
مژدگانی می داد به رهگذرهای رفته بخواب !
گاه به گاه
روی لب ماه...
بود آه
*                 *                   *
دو سه تا بعد تر !
سیاهی از زلف هایش می خورد تاب
رنگ رخسار درآن شب تار
دشت های بی عدد را
روشنایی بخشیده بود چو آفتاب !!
*                *                    *
همه در این بزم شبانه
که به اندیشهء ماه بود
و به سرکردگی یه خوشهء پروین
می کشیدند به سر
جرعه ای نور را
آن طرف تر
در بساط دب اکبر!


غنچه و ماه

دو قمری مست
خنده های مهمانان را
که می رفت به آزردگی مردم شهر
با نوای هم آغوشی یشان
میشکست
*              *                      *
قیل و قال صدای پای صبح می آمد
همه درخواب لطیفی
که سراسر عاطفه بود ...
طرح خند محبت را کشیدند به دل
هان اکنون آفتاب برآمد

بهار 1392


پ نوشت 1 : از وقتی که شروع کردم به نوشتن ...وشاید سرودن! شب بود و طبیعتا درخشندگی ماه هم همیشه بود ... نستالوژی ماه و شب باعث خلق این پست شد.
پ نوشت 2 : تقدیم به مهسا خانوم ... دبیر زحمت کش و کسی که برای کارهای فتو شاپ همیشه مزاحمش بودم : ) امیدوارم بپذیرد و من این پست رو حذف نکنم : ) )


  • بک لینک
  • گیره
  • ضایعات