قرمز سبز آبي خاکستري
شكيبايى به اندازه مصيبت فرود آيد ، و آن كه به هنگام مصيبت دست بر رانهايش زند ثوابش به دست نيايد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت