قرمز سبز آبي خاکستري
هركه در راه خدا با كسي برادري كند، خداوند در بهشت، او را به چنان منزلت والايي برمي كشد كه با ديگر اعمالش بدان دست نمي يابد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت