شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] بي تيتر...
به هيچ چيز اعتقاد نداشت لعنتي ! هر وقت حرف دين و مذهب مي شد سرشو عينه کبک مي کرد تو برف نمي دونم اين اواخر چي شده بود چي شنيده بود با کي پريده بود که اينطور شده بود حتي عمه هم از کربلا برگشت به ديدنش نرفت...*ادامه در وبلاگ*
گاه وقتايي که حرف دين ومذهب مي شه بغضم ميگير براي دين چون بعضي ها دين را براي انتخابات مي خواهند
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top