شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] تو که پهلوون بازي،مي‌دوني پهلوون کيه! پهلوون براي يتيم پدر! براي وامونده عصاست! براي درمونده دسته! براي مظلوم حقه! براي ظالم مرگه! براي هرچي نامردي ترس! پهلوون نه اهل چاپو چوپه! نه بادو برووت! پهلوون اوني که سينش سنگ رو بشکافه! دلش مثل يه شيشه با يه تقه ترک برداره! پهلوون با خاکي هاش خاکيه! با معرفتاش قاطي! پهلوون اهل صفاست! مرد وفاست! گره گشاي مشکلاست! پهلوون بودن وموندن به ايناست! نه به عشق لاتي وخط رو بدن! واداشو درآوردن واين کارا… پهلووني واژه اي سنگيني.. که فقط واسه مرداي خداست! پهلوني که عاشق نباشه پهلون نيست…
2-FDAN
پهلوون:)عالي بود:)
زيبا@};-
{a h=ANFD}2FDAN{/a} مرسي داداش @};-
{a h=beshnoazdelman}#تبريزي{/a} ياشا سني @};-
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} سپاس خواهر @};-
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} @};-
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top