شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] نقدي کوتاه بر فيلم #سرخ_پوست
ممنون
من ديدم و دوست داشتم
{a h=matlabestan}2مطلبستان{/a} خواهش
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} بله خيلي خوب بود
واجب شد ببينيم
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} حتما ببينيد ..پشيمون نميشين
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} ان شاءالله
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top