قرمز سبز آبي خاکستري
كسى را كه چهار چيز دادند از چهار چيز محروم نباشد : آن را كه دعا دادند از پذيرفته‏شدن محروم نماند ، و آن را كه توبه روزى كردند ، از قبول گرديدن ، و آن را كه آمرزش خواستن نصيب شد ، از بخشوده گرديدن ، و آن را كه سپاس عطا شد از فزوده گشتن . و گواه اين جمله كتاب خداست كه در باره دعاست « مرا بخوانيد تا بپذيرم . » و در آمرزش خواستن گفته است : « آن كه كارى زشت كند يا بر خود ستم كند سپس از خدا آمرزش خواهد ، خدا را بخشنده و مهربان مى‏يابد . » و در باره سپاس گفته است : « اگر سپاس گفتيد براى شما مى‏افزاييم . » و در توبت گفته است : « بازگشت به خدا براى كسانى است كه از نادانى كار زشت مى‏كنند ، سپس زود باز مى‏گردند ، خدا بر اينان مى‏بخشايد و خدا دانا و حكيم است . » [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت