شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] داشتم توو خيابون ميرفتم يهو يه پرايد که رانندش دختر بود زد روو ترمز يهو زد کنار وايسادم گفتم خانم مشکلي پيش اومده؟ گفت ن يادم رفت دنده چند هستم ميخوام از دنده يک شروع کنم
منم گواهينامه دارم ميشينم انگار خلبانم عين گچ سفيد ميشم اين ماشين جديد که عين تنور گرميگيرم هيچي پنزده ساله ننشستم
2-FDAN
:-|:D
:-|:-/
شما مردا رانندگي مارو مسخره ميکنين خوبه ماهم شما رو مسخره کنيم وقتي ريشاتونو ميزنين که هزار جور اين لبا و لپاتونو کج و کوله ميکنين؟:DB-)
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} الان مثلا ريش مارو مسخره کنين شما خانما بعدش رانندگيتون خوب ميشه؟B-)ريش ک بالاخره هموار ميشه:DB-)
:)
من فمنيست نيستم خودم گواهينامه دارم اصابشو ندارم نميشينم خوب ميشينن بعضيا بلدنيستن
Miss fatima
الان تعريف بود يا تمجيد:-| يا کلن يه شرح حال:-/
بچه ها اين واقعي بودا
Miss fatima
:-|
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top